✉ ronin@ronin.sk
✆ +421 (0) 940 513 482

Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní objednávkového formulára a registrácii požadujeme niektoré osobné údaje, bez ktorých objednávka nie je možná. Spoločnosť RONIN – Zbrane s.r.o vyhlasuje, že tieto údaje považuje za dôverné, nikdy ich neposkytne tretím stranám (s výnimkou kuriérskej služby alebo pošty) a bude ich využívať len pre svoju potrebu, tzn. pri komunikácii so zákazníkom.